Open Telekom Cloud voor zakelijke klanten
Cookie-instellingen: U kunt uw cookie-instellingen op elk gewenst moment oproepen om uw voorkeuren te beheren.

Gegevensbescherming
Open Telekom Cloud Privacy

Algemene informatie

De bescherming van uw persoonlijke gegevens heeft voor T-Systems International GmbH een hoge prioriteit. Het is voor ons belangrijk om u te informeren over welke persoonlijke gegevens worden verzameld, hoe deze worden gebruikt en welke ontwerpmogelijkheden u hebt.

1. Welke gegevens worden verzameld, hoe worden ze gebruikt en hoe lang worden ze opgeslagen?

a) Technische kenmerken: Wanneer u onze websites bezoekt, registreert de webserver tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van uw computer, de bestandsaanvraag van de klant (bestandsnaam en URL), de http-responscode en de website van waaruit u ons bezoekt.
De gelogde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de beveiliging van de gegevens, met name ter verdediging tegen pogingen om onze webserver aan te vallen (art. 6 lid 1 f AVG). Ze worden niet gebruikt voor het aanmaken van individuele gebruikersprofielen of doorgegeven aan derden en worden uiterlijk na 7 dagen verwijderd. Wij behouden ons het recht voor om anonieme gegevensbestanden statistisch te evalueren.

Schild mit Magenta-Farbe und einem weißen Symbol einer Person in der Mitte.

b) Gebruikersenquêtes/klantenfeedback met GetFeedback: Deze websites maken gebruik van de service van SurveyMonkey Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, 2nd Floor, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ierland voor klantenenquêtes (Opmerking: SurveyMonkey heeft het voorheen gebruikte bedrijf Usabilla en zijn tool met dezelfde naam overgenomen). Beoordelingen van de website en uw feedback kunnen worden gevraagd (Art. 6 para. 1 a DSGVO). De meningen en suggesties voor verbetering van onze klanten zijn belangrijke componenten voor de verbetering van onze websites. Er wordt alleen anonieme informatie verwerkt en er kunnen geen conclusies worden getrokken over de afzender. Er worden op geen enkel moment persoonlijke of personaliseerbare gegevens doorgegeven. De gegevens worden door ons gedurende 24 maanden bewaard en geëvalueerd. De enquêtes kunnen op twee verschillende manieren worden uitgevoerd:

   I) De feedbackknop op de website. Met deze knop kunt u ons te allen tijde uw feedback geven. Als u deze functie niet gebruikt, worden er geen gegevens verzonden.
   II) Een actief verzoek om feedback kan ook op de website worden getoond. U kunt deze vraag ontkennend beantwoorden of op elk moment annuleren. De antwoorden worden pas verzonden wanneer de enquête door u is ingevuld.

c) Tekst Chat: Als u de tekstchat op de TelekomCLOUD-website gebruikt om contact op te nemen met de klantenservice, wordt verschillende informatie overgedragen aan het chatsysteem (Art. 6 (1) b, f DSGVO) en na 7 dagen gewist. Dit omvat bijvoorbeeld uw IP-adres, browserversie, versie van uw besturingssysteem; deze gegevens kunnen niet worden ingezien door onze klantenadviseur. De gegevens die tijdens de servicechat worden gegenereerd, worden doorgestuurd naar ons CRM-systeem (Salesforce Service Cloud). Het CRM-systeem wordt beheerd door Salesforce Inc. en gehost in Europa. De inhoud van de chat wordt door het systeem uiterlijk na 24 uur gewist. Aanvullende chatgegevens (begintijd, duur van de chat, interne notities, alle tijdens de chat gevraagde klantinformatie) worden na 28 dagen geanonimiseerd.
Bovendien wordt informatie over de beschikbaarheid van de chatdienst met regelmatige tussenpozen van het chatplatform naar de website van TelekomCLOUD gestuurd. Deze informatie wordt gebruikt om de knop voor het starten van de tekstchat op de website te activeren of te deactiveren.

d) TelekomCLOUD marketplace: Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de technische administratie van de websites en om aan uw wensen en eisen te voldoen. Aanvullende persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, worden niet verzameld, tenzij u deze informatie vrijwillig of in verband met de registratie voor de TelekomCLOUD-marktplaats verstrekt. De gegevens die van u worden verkregen wanneer u contact met ons opneemt, en waarvan u de omvang in het contactformulier kunt vinden, worden uitsluitend verwerkt om uw aanvraag te beantwoorden en de dienst door Telekom Deutschland GmbH te laten uitvoeren. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor productgerelateerde enquêtes en marketingdoeleinden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven - maar alleen voor zover dat voor elk specifiek geval noodzakelijk is en in overeenstemming met de gegeven toestemming. Persoonsgegevens worden alleen met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene aan derden doorgegeven. Onze contractuele partners zijn contractueel door ons verplicht om uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen te behandelen. Of wij uw gegevens voor onze eigen marketingdoeleinden mogen gebruiken, kunt u zelf bepalen in het kader van uw registratie. U zult alleen reclame-informatie van ons ontvangen als u met een dergelijk gebruik instemt. U hebt de mogelijkheid om op elk moment bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en om uw eventuele toestemming in te trekken.
Indien u zich registreert, verwerken en gebruiken wij de bij het sluiten van het contract en tijdens de looptijd van het contract verzamelde contractgegevens, die noodzakelijk zijn voor de wederzijdse, correcte uitvoering van het contract, alsmede de vrijwillige informatie (contractgegevens). Contractuele gegevens omvatten aanhef, naam en voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en/of e-mailadressen, gegevens over de betalingsverwerking en verkoopgegevens - gedifferentieerd naar de gebruikte diensten, producten en informatie over de door u gebruikte producten. Als u extra gebruikers instelt, zullen hun gegevens ook worden opgeslagen. Uw contractuele gegevens worden slechts bewaard na het einde van de contractuele relatie in overeenstemming met de contractuele overeenkomsten en worden beperkt tot het in elk afzonderlijk geval vereiste minimum. Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens per e-mail toe. Uw contractgegevens worden uiterlijk 90 dagen na het einde van de contractuele relatie gewist door uw gebruikersaccount te verwijderen.

Gebruiks- en factureringsgegevens: Wij bewaren en gebruiken factureringsgegevens voor de correcte levering van onze diensten en voor factureringsdoeleinden. De factureringsgegevens omvatten informatie over het begin en het einde van elk gebruik en de gebruikte diensten.

Klantgegevens verwerken met Salesforce: Om verzoeken om klantenservice te verwerken en om per e-mail of telefoon met klanten te communiceren in overeenstemming met de toestemming die u ons hebt gegeven, worden uw persoonlijke klantgegevens opgeslagen en verwerkt in ons CRM-systeem (Salesforce Service Cloud & Salesforce Marketing Cloud). Het CRM-systeem wordt beheerd door Salesforce Inc. Uw persoonlijke gegevens worden altijd gecodeerd en zijn dus niet toegankelijk voor Salesforce zelf.
Als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, verzamelen wij via dit systeem informatie over e-mailgebruik (verzendingen, opens, kliks) om onze dienstverlening aan u te verbeteren en u meer geschikte informatie te sturen. Indien u hier niet langer mee akkoord gaat, kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken onder "Mijn instellingen".

e) Voor de legitimatiecontrole in het kader van het sluiten van een overeenkomst maken wij gebruik van de video-identificatiedienst van de opdrachtverwerker Purpleview GmbH, Kampstraße 6, 44137 Dortmund (art. 6 lid 1 b DSGVO) binnen de videochat. Voor videochat en video-identificatie wordt een sessiecookie ingesteld voor de duur van de websessie, die aan het einde van de websessie wordt verwijderd. Wij slaan alleen informatie over de sessie op, met name het begin en het einde van de sessie gedurende 7 dagen. Video-inhoud wordt niet opgeslagen.

f) Fraudepreventie: Om fraude in onze webwinkel te voorkomen, hebben wij de firma Risk.Ident GmbH opdracht gegeven deze dienst te verlenen (Art. 6 par.1 b DSGVO). Risk.Ident verzamelt en verwerkt gegevens op de webpagina's van onze webwinkel met behulp van cookies en trackingtechnologieën om het eindapparaat te bepalen dat door de gebruiker wordt gebruikt. Wanneer IP-adressen door Risk.Ident worden verzameld, worden deze onmiddellijk geanonimiseerd. De door Risk.Ident verwerkte gegevens worden opgeslagen in een databank voor fraudepreventie. Wij hebben hier toegang toe als onderdeel van het bestelproces met het oog op risicobeoordeling. Bovendien geven wij aan Risk.Ident gegevens door over eindapparaten van waaruit reeds (pogingen tot) fraude hebben plaatsgevonden. De gegevens worden op geen enkel moment aan een bepaalde persoon toegewezen.

g) Blijf ingelogd: Als u inlogt met uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer en uw wachtwoord, kan de browser deze informatie onthouden. Zodra u het selectievakje activeert, hoeft u niet telkens opnieuw in te loggen wanneer u uw Telekom-account wilt gebruiken. U zult echter worden gevraagd uw wachtwoord opnieuw in te voeren als u de Telekom login langer dan 6 maanden niet hebt gebruikt of als speciale gepersonaliseerde diensten daarom vragen. 
U kunt op elk moment uitloggen uit uw Telekom-account door te klikken op de link "Log uit" in de navigatiebalk. Zodra u bent uitgelogd, kunt u weer inloggen en het vinkje weer aan of uitzetten

h) Andere: Aanvullende persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, worden niet verzameld, tenzij u deze informatie vrijwillig verstrekt.
Hier vindt u meer informatie over het onderwerp nieuwsbrieven.

2. Gegevenscontrole voor de gebruikte socialemediaplug-ins of links naar socialemediaplatforms

Sommige van de aanbiedingspagina's bevatten knoppen van sociale medianetwerken (zoals Facebook, Google, Instagram Twitter, Pinterest, Xing of LinkedIn) die u kunt gebruiken om aanbiedingen van Telekom Deutschland GmbH aan te bevelen aan uw vrienden en kennissen. Om ervoor te zorgen dat u volledige controle hebt over uw gegevens, leggen de gebruikte knoppen alleen rechtstreeks contact tussen het respectieve sociale netwerk en de bezoeker wanneer u actief op de knop klikt (1-click-oplossing).

Op onze websites gebruiken wij de pictogrammen van het desbetreffende socialemedianetwerk. Alleen wanneer u op het pictogram klikt, wordt u doorverwezen naar de bedrijfspagina op het desbetreffende socialemediaplatform. De socialemediaplatforms en de derdeaanbieders van inhoud die via de pictogrammen kunnen worden bereikt, leveren deze diensten en de verwerking van hun gegevens onder hun eigen verantwoordelijkheid.

Door het activeren van de social media plug-in of link via het pictogram, ook voor het delen van inhoud, (Art. 6 para. 1 a DSGVO) kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven aan de social media providers: IP-adres, browserinformatie, besturingssysteem, schermresolutie, geïnstalleerde browserplug-ins zoals Adobe Flash Player, vorige website indien u een link volgde (referrer), de URL van de huidige website, enz. Bij uw volgende bezoek aan de website worden de social media plug-ins opnieuw ter beschikking gesteld in de vooraf ingestelde inactieve modus, zodat bij een volgend bezoek aan de website verzekerd is dat er geen gegevens worden doorgegeven. Meer informatie over plug-ins voor sociale media met betrekking tot de reikwijdte en doeleinden van de respectieve gegevensverwerking, alsmede verdere informatie met betrekking tot gegevensbescherming, is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve verantwoordelijke partij en in de 1-click-oplossing.

3. Wordt mijn gebruiksgedrag geëvalueerd, bijvoorbeeld voor reclame, tracking?

Uitleg en definities

Wij willen dat u onze websites met plezier gebruikt en dat u met plezier gebruik maakt van onze producten en diensten. Wij hebben hier een economisch belang bij. Om ervoor te zorgen dat u de producten vindt die u interesseren en dat wij onze websites gebruiksvriendelijk kunnen inrichten, analyseren wij uw gebruiksgedrag anoniem of pseudoniem. In het kader van de wettelijke voorschriften stellen wij, of bedrijven die door ons in opdracht zijn gegeven in het kader van de orderverwerking, gebruiksprofielen op. Het is niet mogelijk om directe conclusies over u te trekken. In het volgende informeren wij u in het algemeen over de verschillende doeleinden. Via de cookie-vraag die verschijnt wanneer u onze website bezoekt, hebt u de mogelijkheid om al dan niet in te stemmen met het gebruik van cookies. Cookies die noodzakelijk zijn voor het verlenen van de webdienst (zie uitleg hierboven onder 1.) kunnen niet worden geweigerd.

Tag beheer (verplicht)
Tag management wordt gebruikt om tracking tools in websites te beheren. Daartoe wordt voor elke pagina een tag gedefinieerd. De tag kan dan worden gebruikt om te bepalen welke tracking tools voor deze pagina moeten worden gebruikt. Tag management kan dus worden gebruikt om tracking gericht aan te sturen, zodat de instrumenten alleen worden gebruikt waar dat zinvol is.

Marktonderzoek / bereikmeting (opt-in)
Het doel van bereikmeting is de gebruiksintensiteit en het aantal gebruikers van een website statistisch vast te stellen, alsmede vergelijkbare waarden te verkrijgen voor alle aangesloten aanbiedingen. Op geen enkel moment worden individuele gebruikers geïdentificeerd. Hun identiteit blijft altijd beschermd.

Profielen voor het op de behoeften afgestemde ontwerp van het webportaal (opt-in)
Om de webpagina's voortdurend te kunnen verbeteren, maken wij zogenaamde clickstreamanalyses. De clickstream komt overeen met uw beweging op de webpagina's. De analyse van de bewegingstrajecten geeft ons informatie over het gebruiksgedrag op onze webpagina's. Zo kunnen wij eventuele structurele fouten in de webpagina's opsporen en de webpagina's verbeteren, zodat ze optimaal aan uw behoeften beantwoorden. Op geen enkel moment worden individuele gebruikers geïdentificeerd.

Profielen voor gepersonaliseerde aanbevelingen (opt-in)
T-Systems biedt u op maat gesneden, gepersonaliseerde, actie- en klikaanbevelingen voor aanbiedingen, diensten of producten.  Daartoe stelt de dienstverlener een pseudoniem profiel op van de diensten en websites die u op het internet bezoekt en kent daaraan categorieën toe. U krijgt inhoud of tips te zien die bij uw profiel passen. Op geen enkel moment worden individuele gebruikers geïdentificeerd of worden persoonlijke gegevens gebruikt voor het profiel.

Apparaat- en partneroverschrijdende profielen voor op interesses gebaseerde weergave van reclame en webinhoud (opt-in)
Wij verzamelen onder meer informatie over uw gebruiksgedrag via onze websites en, wanneer u ingelogd bent, ook contractinformatie over gekochte producten, tarieven of opties, alsmede contractperiodes, om webcontent en onlinereclame meer op uw interesses af te kunnen stemmen. Om dit voor alle apparaten en aanbieders te kunnen implementeren, werken wij samen met partners.

Om verzoeken om klantenservice voor de TelekomCLOUD en voor klantencommunicatie per e-mail of telefoon te verwerken, in overeenstemming met de toestemming die u ons heeft gegeven, slaan wij uw persoonlijke klantgegevens op en verwerken wij deze in ons CRM-systeem (Customer-Relation Management) van Salesforce Inc.

a) Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om u in staat te stellen op de pagina's te navigeren en essentiële functies te gebruiken. Zij maken basisfuncties mogelijk, zoals de verwerking van bestellingen in de onlineshop en de toegang tot beveiligde gedeelten van de website. Bovendien dienen zij voor de anonieme evaluatie van het gebruikersgedrag, die door ons wordt gebruikt om onze website voortdurend voor u te ontwikkelen. De rechtsgrondslag voor deze cookies is Art. 6 para. 1 b DSGVO of, in het geval van derde landen, Art. 49 para. 1 b DSGVO.

Firma

Doel

Technologie / Opslagduur

Land van verwerking

T-Systems

Winkelwagen

Session Cookie

Duitsland

T-Systems

Login

Session Cookie, Cookie ingelogd blijven (12 maanden)

Duitsland

T-Systems

Verbetering van de website

Cookie (6 maanden)

Duitsland

Tealium

Tag-Management

Cookie (12 maanden)

Nederland

Mapp (ex Webtrekk)

Verbetering van de website, Foutenanalyse

Cookie (6 maanden)

Duitsland

PurpleView

Video Ident

Cookie (24 maanden)

Duitsland

 

b. Cookies, voor optioneel gebruik van hulpmiddelen
Deze cookies worden gebruikt wanneer u extra functies gebruikt, zoals chat. De mogelijke functies worden toegelicht in punt 1 van deze mededeling betreffende gegevensbescherming. De rechtsgrondslag voor deze cookies is Art. 6 (1) a DSGVO of, in het geval van derde landen, Art. 49 (1) b DSGVO.

Firma

Doel

Technologie / Opslagduur

Land van verwerking

SurveyMonkey (voormalig Usabilla)

Gebruikersonderzoeken

Cookie (24 maanden)

Ireland

Trusted Shops

Kopersbescherming

Session Cookie

USA

 

c. Analytische cookies: 
Deze cookies helpen ons om gebruikspatronen beter te begrijpen. Analytische cookies maken het mogelijk om gebruiks- en herkenningsgegevens te verzamelen door eerste of derde aanbieders, in zogenaamde pseudonieme gebruiksprofielen. Wij gebruiken bijvoorbeeld analytische cookies om het aantal unieke bezoekers aan een website of dienst bij te houden of om andere statistieken met betrekking tot de werking van onze producten te verzamelen, alsook om het gedrag van de gebruiker te analyseren op basis van anonieme en pseudonieme informatie over de manier waarop bezoekers met de website omgaan. Een directe conclusie naar een persoon is niet mogelijk. De rechtsgrondslag voor deze cookies is Art. 6 para. 1 a DSGVO of, in het geval van derde landen, Art. 49 para. 1 b DSGVO.

Firma

Doel

Technologie / Opslagduur

Land van verwerking

Adjust

Ontwerp volgens de vraag

Cookie (30 dagen)

Duitsland

Contiamo

Ontwerp volgens de vraag und Marktforschung

Cookie (24 maanden)

Duitsland

Dialog360

Storingsmelding, Reclame

Cookie (24 maanden)

Duitsland

Ipsos (voormalig GfK)

Marktonderzoek

Session Cookie

Europa

INFOnline

Reikwijdte meting

Cookie (60 dagen)

Europa

IntelliAd

Ontwerp volgens de vraag

Cookie (24 maanden)

Duitsland

Artefact (voormalig Metalyzer)

Affiliate

Cookie (30 dagen)

Duitsland

Mapp (voormalig Teradata)

Ontwerp volgens de vraag, Marketing, Personalisering, Newsletter (Affiliate)

Cookie (30 dagen)

Duitsland

Matomo (voormalig Piwik)

Ontwerp volgens de vraag

Cookie (13 maanden)

Duitsland

Oracle Maxymiser

A/B Testing

Cookie (24 maanden)

Duitsland

AT Internet (Xiti)

Ontwerp volgens de vraag

Cookie (6 maanden)

Europa

 

Cookie-instellingen: U kunt uw cookie-instellingen op elk gewenst moment opnieuw bekijken om uw voorkeuren te beheren.

d) Marketing Cookies/ Retargeting 
Deze cookies en soortgelijke technologieën worden gebruikt om u gepersonaliseerde en dus relevante reclame-inhoud te tonen. Marketingcookies worden gebruikt om interessante reclamecontent te tonen en om de doeltreffendheid van onze campagnes te meten. Dit gebeurt niet alleen op websites van Telekom Deutschland GmbH, maar ook op sites van andere reclamepartners (derde aanbieders). Dit wordt ook wel retargeting genoemd. Het wordt gebruikt om een pseudoniem interesseprofiel op te stellen en om relevante reclame op andere websites te tonen. Een directe conclusie naar een persoon is niet mogelijk. Marketing- en retargetingcookies helpen ons om mogelijk relevante reclame-inhoud voor u te tonen. Door de marketingcookies te onderdrukken, blijft u hetzelfde aantal advertenties zien, maar zijn ze misschien minder relevant voor u. De rechtsgrondslag voor deze cookies is Art. 6 para. 1 a DSGVO of, in het geval van derde landen, Art. 49 para. 1 b DSGVO.

Firma

Doel

Technologie / Opslagduur

Land van verwerking

Ad4Mat

Reclame

Cookie (24 maanden)

Duitsland

Adform

Reclame

Cookie (60 dagen)

Europa

AdScale

Reclame

Cookie (12 maanden)

Duitsland

Xandr (voormalig AppNexus)

Reclame

Cookie (3 maanden)

USA

Yieldlab

Reclame

Cookie (12 maanden)

Duitsland

Usemax/ Emego

Reclame

Cookie (24 maanden)

Duitsland

Mapp (voormalig Webtrekk)

Marketing Automation (Personalisering)

Cookie (6 maanden)

Duitsland

emetriq (voormalig Xplosion)

Profilering, Reclame

Cookie (12 maanden)

Duitsland

Linkster

Reclame

Cookie (30 dagen)

Duitsland

 

Cookie-instellingen: U kunt uw cookie-instellingen op elk gewenst moment opnieuw bekijken om uw voorkeuren te beheren.

e) Diensten van andere ondernemingen (autonome derden): 
Op onze websites hebben wij diensten van derden geïntegreerd die hun diensten op eigen verantwoordelijkheid aanbieden. Wanneer u onze pagina's bezoekt, worden gegevens verzameld met behulp van cookies of soortgelijke technologieën en doorgegeven aan de desbetreffende derde partij. Gedeeltelijk is dit voor T-Systems' eigen doeleinden. De rechtsgrondslag voor deze cookies is art. 6 1 a) DSGVO. In hoeverre, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag verdere verwerking voor de eigen doeleinden van de derde aanbieder plaatsvindt, kunt u nalezen in de informatie over gegevensbescherming van de derde aanbieder. Hieronder vindt u de informatie over de verantwoordelijke derden-providers.

Google
Op afzonderlijke webpagina's, bijv. in de Shopfinder, die u kunt bereiken via de navigatie in het gedeelte "Service" onder "Shops" bovenaan de Telekom-productpagina's, gebruiken wij Google Maps om kaarten en locaties weer te geven en voor routeplanning. Google Maps wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Door het embedden van Google Maps wordt uw IP-adres rechtstreeks aan Google doorgegeven en wordt een cookie opgeslagen zodra u een dergelijke website bezoekt. U kunt zich te allen tijde op de hoogte stellen van de gegevensverwerking door Google via http://www.google.de/intl/de/policies/privacy en hiertegen bezwaar maken.

Wij maken gebruik van de remarketing- en Google AdWords-functie van Google Inc. ("Google"). Deze functie wordt uitgevoerd via een cookie en wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te presenteren aan bezoekers van de website als onderdeel van het advertentienetwerk van Google. Op deze pagina's kan de bezoeker vervolgens advertenties te zien krijgen die verband houden met inhoud die de bezoeker eerder heeft bekeken op websites die gebruik maken van de remarketingfunctie van Google. Volgens haar eigen informatie verzamelt Google tijdens dit proces geen persoonsgegevens. Indien u echter geen gebruik wenst te maken van de remarketingfunctie van Google, kunt u deze in principe uitschakelen door de desbetreffende instellingen op http://www.google.com/settings/ads in te stellen. U kunt ook het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde reclame via het initiatief van het reclamenetwerk deactiveren door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen. Meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google is te vinden op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

Als u onze website hebt bereikt via een advertentie van Google, zal Google AdWords een cookie op uw computer opslaan. Deze cookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen. Een conclusie over uw persoon is niet mogelijk. De informatie die met behulp van deze zogenaamde conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om statistieken op te stellen over onze conversiegraad. Dit betekent dat wij te weten komen hoeveel gebruikers via een Google-advertentie op onze website terecht zijn gekomen en binnen 30 dagen een product hebben gekocht. Als u niet wenst deel te nemen aan het trackingproces, kunt u de cookies voor het traceren van conversies uitschakelen door uw browservoorkeuren zo in te stellen dat cookies van het betreffende domein worden geblokkeerd: Google AdWords: googleadservices.com

Facebook
Wij gebruiken de Facebook-dienst Customer Audience en de Facebook Pixel op onze websites om ons reclameaanbod te optimaliseren, voor zover u Facebook daarvoor uw toestemming hebt gegeven. Meer informatie over deze Facebook-diensten en het privacybeleid van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook") is te vinden onder de link https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Indien u gebruik maakt van een Facebook-gebruikersaccount, is deze herkenbaar voor de Facebook-pixel op onze websites door middel van de ingestelde Facebook-cookie, via welke de verzamelde gebruiksgegevens worden doorgegeven aan Facebook voor analyse- en marketingdoeleinden. U kunt deze gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook direct bij Facebook controleren en/of deactiveren. De Facebook-pixel is een JavaScript-code die de volgende gegevens aan Facebook doorgeeft:

 • HTTP-headerinformatie (waaronder IP-adres, webbrowserinformatie, paginalocatie, document, webpagina-URL en webbrowsergebruikersagent, referrer-URL, en dag en tijdstip van gebruik).
 • Pixel-specifieke gegevens; dit omvat de pixel-ID en Facebook-cookiegegevens, waaronder uw Facebook-ID (deze gegevens worden gebruikt om evenementen te koppelen aan een specifieke Facebook-reclameaccount en ze te associëren met een Facebook-gebruiker)
 • Aanvullende informatie over bezoeken aan onze websites, alsmede standaard- en aangepaste gegevensgebeurtenissen.
  • Geplaatste bestellingen (gedane aankopen)
  • Voltooiing van registraties en proefabonnementen
  • Gezochte producten, opgehaalde productinformatie

De voornoemde gegevensverwerking heeft alleen betrekking op gebruikers die een account bij Facebook hebben of die een Facebook-partnerpagina hebben opgeroepen (waarbij een cookie is geplaatst). De weergave van advertenties op (partner)pagina's van Facebook met behulp van de dienst "Customer Audience" heeft geen gevolgen voor gebruikers die geen lid zijn van Facebook. Indien de Facebook-ID in het Facebook-cookie aan een Facebook-gebruiker kan worden toegewezen, wijst Facebook deze gebruiker toe aan een doelgroep ("Custom Audience") op basis van de door ons gedefinieerde regels, voor zover de regels relevant zijn. Wij gebruiken de op deze manier verkregen informatie om Telekom reclame op Facebook (partner) pagina's te presenteren. Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van de Facebook Pixel, kunt u bij Facebook een opt-out-cookie instellen of JavaScript in uw browser deactiveren. Voor meer informatie en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen voor advertentiedoeleinden, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook, dat u kunt vinden op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

LinkedIn
De re-targeting en conversietracking van LinkedIn (LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland) door middel van de LinkedIn Insight Tag maakt het mogelijk statistische, pseudonieme gegevens (referrer URL, IP-adres (verkort), apparaat- en browserkenmerken) te verzamelen over het websitebezoek en het gebruik van onze website en op basis daarvan overeenkomstige geaggregeerde statistieken te verstrekken. Daarnaast wordt deze informatie gebruikt om interessespecifieke en relevante aanbiedingen en aanbevelingen te tonen nadat u interesse hebt getoond in bepaalde producten, informatie en aanbiedingen op onze website. Deze anonieme informatie wordt gedurende 6 maanden in een cookie opgeslagen. U kunt zich te allen tijde op de hoogte stellen van de gegevensverwerking door LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=registration_footer-privacy-policy en hiertegen bezwaar maken.

emetriq GmbH
emetriq is een aanbieder van targetingdiensten op het gebied van online marketing van advertentieruimte. Targeting staat voor het nauwkeurig aanspreken van doelgroepen bij online marketing. Daartoe exploiteert emetriq een datapool dat tot doel heeft de kwaliteit van de targeting aanzienlijk te verhogen, zodat adverteerders relevante reclame kunnen weergeven op basis van hun interesses. Om de weergave van gebruikersspecifieke reclame mogelijk te maken, verzamelt emetriq GmbH, Vorsetzen 35, 20459 Hamburg, Duitsland, informatie over surfgedrag of app-gebruik. Er worden cookies, meetpixels, API's of SDK's gebruikt, die de volgende informatie kunnen verzamelen of verwerken:

 • Cookie-ID, Identifier for Advertising (IDFA) of Advertising ID (AdID).
 • Informatie van de app of browser, bijvoorbeeld browser-ID, tijdzone, taal, besturingssysteem
 • Informatie over geziene of geklikte reclamebanners
 • URL van de bezochte internetpagina's van onze aangesloten marketeers
 • Surfgedrag in de onlineshop, bijvoorbeeld welke artikelcategorieën en welke artikelomschrijvingen werden bekeken
 • Socio-demografische gegevens, zoals leeftijd decennia, vorm van adres en afgekorte postcode
 • Gehashte inloggegevens (e-mail)
 • enz.

Het IP-adres wordt om technologische redenen aan emetriq doorgegeven. Dit wordt echter onmiddellijk weggegooid en nergens gebruikt of verder verwerkt. De verzamelde gegevens worden in de app of in de browser van de gebruiker al gepseudonimiseerd en pas daarna aan de datapool doorgegeven. Alle informatie die over een gebruiker wordt verzameld, wordt uitsluitend opgeslagen op basis van een automatisch en willekeurig gegenereerde cookie-ID, of een IDFA of AdID. Een cookie is een tekstbestand op een eindapparaat (bv. computer) en wordt altijd toegewezen aan een browser. Indien een gebruiker twee of meer browsers gebruikt op zijn eindapparaat, zal een overeenkomstig aantal cookies worden gegenereerd op het eindapparaat. Alle verzamelde informatie over een gebruiker wordt uitsluitend met deze pseudonieme ID opgeslagen. emetriq verwijdert deze gegevens uiterlijk na 6 maanden.

Voor elk van uw gebruikte eindtoestellen kent emetriq een identificatie (ID) toe met gebruik van uw hashed login-gegevens. Zo kunnen wij de verschillende ID's aan elkaar toewijzen in gevallen waarin u zich met verschillende eindapparaten op onze websites hebt aangemeld. De identificatie (ID) en de informatie aan welke gebruiker (login) deze is toegewezen, worden doorgegeven aan een neutrale instantie (Trusted Third Party). De informatie die naar de vertrouwde derde wordt gezonden, wordt door de vertrouwde derde gecodeerd. Een toewijzing van de informatie aan een persoon is dus niet meer mogelijk. De gecodeerde informatie wordt dan naar emetriq gestuurd voor evaluatie. emetriq GmbH stelt de evaluatieresultaten ter beschikking van de individuele partners via de Trusted Third Party, die ze weer decodeert. In individuele gevallen maakt dit het mogelijk een eindapparaat bij verschillende partners aan een gebruiker toe te wijzen, zelfs wanneer de gebruiker zich met zijn eindapparaat niet bij de Telekom-websites heeft aangemeld. Bovendien zijn wij in staat om het gebruik van Telekom-diensten door u vanaf verschillende eindapparaten aan elkaar toe te wijzen. Deze procedure heeft het voordeel dat het mogelijk is het aanbod aan te passen aan uw interesses, zelfs zonder login.

Cookie-instellingen: U kunt uw cookie-instellingen op elk gewenst moment opnieuw bekijken om uw voorkeuren te beheren.

4. Waar kan ik de informatie vinden die voor mij belangrijk is?

Deze gegevensbeschermingsverklaring geeft een overzicht van de punten die van toepassing zijn op de verwerking van uw gegevens in dit webportaal door Telekom.

Meer informatie, waaronder informatie over de privacy van gegevens in speciale producten, is te vinden op  www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-security/data-protection and www.telekom.com/en/deutsche-telekom/privacy-policy-1744.

5. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking? Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over de privacy van gegevens bij T-Systems?

De datacontroleur is T-Systems International GmbH, Hahnstraße 43d, D - 60528 Frankfurt am Main. Als u vragen heeft, neem dan contact op met onze klantenservice of onze medewerker voor gegevensbescherming, Dr. Claus D. Ulmer, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, datenschutz@telekom.de.

6. Welke rechten heb ik?

U hebt het recht,

a) om informatie te vragen over de categorieën gegevens die worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking, de eventuele ontvangers van de gegevens en de geplande opslagperiode (artikel 15 AVG);
b) te eisen dat onjuiste of onvolledige gegevens worden gecorrigeerd of aangevuld (artikel 16 AVG);
c) elke verleende toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken (artikel 7, lid 3, AVG);
d) om op grond van een gerechtvaardigd belang bezwaar te maken tegen gegevensverwerking die moet worden uitgevoerd, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie (artikel 21, lid 1, AVG);
e) in bepaalde gevallen, in het kader van artikel 17 AVG, de verwijdering van gegevens te eisen - met name als de gegevens niet langer nodig zijn voor het beoogde doel of onrechtmatig worden verwerkt, of als u uw toestemming op grond van (c) hierboven hebt ingetrokken of bezwaar hebt gemaakt op grond van (d) hierboven;
f) onder bepaalde voorwaarden de beperking van de gegevens te eisen indien verwijdering niet mogelijk is of de verplichting tot verwijdering wordt betwist (artikel 18 AVG);
g) de overdraagbaarheid van de gegevens, d.w.z. dat u de door u verstrekte gegevens in een gemeenschappelijk machineleesbaar formaat zoals CSV kunt ontvangen en zo nodig aan anderen kunt doorgeven (art. 20 AVG;)
h) bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht indienen over gegevensverwerking (voor telecommunicatiecontracten: De federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, anders: Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Noordrijn-Westfalen).

7. Aan wie geeft T-Systems mijn gegevens door?

Aan verwerkers, d.w.z. bedrijven die wij opdracht geven om gegevens te verwerken binnen het wettelijk kader, art. 28 AVG (dienstverleners, agenten). In dit geval blijft T-Systems verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. Wij geven met name opdrachten aan bedrijven op de volgende gebieden: IT, verkoop, marketing, financiën, advies, klantenservice, personeelszaken, logistiek, drukwerk.

Aan samenwerkingspartners die op eigen verantwoordelijkheid diensten voor u of in verband met uw T-Systems-contract leveren. Dit is het geval als u dergelijke partners bij ons in dienst neemt of als u akkoord gaat met de integratie van de partner of als wij de partner integreren op basis van een wettelijke vergunning.

Wettelijke verplichting: In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens door te geven aan de verzoekende overheidsinstantie.

8. Waar worden mijn gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden verwerkt in Duitsland en in andere Europese landen. Indien, in uitzonderlijke gevallen, uw gegevens ook worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie (in zogenaamde derde landen), zal dit gebeuren,

 1. voor zover u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd (Art. 49 para. 1a DSGVO). (In de meeste landen buiten de EU voldoet het niveau van gegevensbescherming niet aan de EU-normen). Dit betreft met name uitgebreide toezichts- en controlerechten van overheidsinstanties, bijvoorbeeld in de VS, die een onevenredige inbreuk maken op de gegevensbescherming van Europese burgers,
 2. of voor zover dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan u (Art. 49 para. 1 b DSGVO),
 3. of voor zover de wet daarin voorziet (art. 6, lid 1, onder c), DSGVO).

Stand van zaken met betrekking tot de informatie over gegevensbescherming: 22 maart 2021

 • Communities

  De Open Telekom Cloud Community

  Gebruikers, ontwikkelaars en producteigenaren komen hier samen om elkaar te helpen, uit te wisselen en te bespreken.

  Ontdek nu

 • Telefon

  Gratis hotline voor experts

  Onze gecertificeerde cloud-experts bieden u een persoonlijke service.

  Bel: 088-447777 (tijdens kantooruren)

  of bel de internationale hotline:

   
  +800 33044770

   
  (24 uur per dag, 7 dagen per week)

 • E-Mail

  Onze klantenservice staat gratis tot uw beschikking via e-mail support.

  Stuur een e-mail